Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Pracownia Badań Krajobrazu

Minione wydarzenia

W dniach 2-7.04.2017 w IGRR gościł dr Zdenĕk Kučera z Uniwersytetu Karola w Pradze.  Można było wysłuchać jego trzech wykładów, dotyczących różnych aspektów zagadnień krajobrazowych:

  • Historical and cultural geography in Czechia: its past, present and future
  • Landscape as a cultural symbol and its connection to regional image and identity
  • Cultural landscape transformations and settlement desertion: the case of the Czech borderlands

Członkowie Zespołu PBK mieli również okazję spotkać się ze Zdenkiem w celu przedyskutowania planów realizacji wspólnego, transgranicznego projektu odnośnie krajobrazu kulturowego pogranicza polsko-czeskiego.