Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Pracownia Badań Krajobrazu

Minione wydarzenia

 

 

20. października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. W bieżącym roku obchody odbywały się pod hasłem 'Usługi krajobrazowe'.

Z tej okazji Pracownia Badań Krajobrazu zorganizowała w dniu 19.10.2018 tematyczne spacery krajobrazowe po Wrocławiu dla młodzieży szkolnej  pt.  'Przeczytajmy krajobraz Starego Miasta”.  W trakcie spacerów uczestnicy dowiedzeli się, jak na podstawie różnorodnych elementów krajobrazu miejskiego można rozszyfrować bogatą historię Wrocławia.

Spacery otwierała – krótkim wprowadzeniem do tematyki Dnia Krajobrazu – dr hab. Agnieszka Latocha, a spacery prowadziły studentki z Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej: Paulina Miodońska, Dagmara Jacuńska oraz Sylwia Latoch. W spacerach uczestniczyły dwie grupy uczniów – ze szkół we Wrocławiu oraz w Sycowie. 

  

  

  

 

 ***

 Dwie osoby z naszej Pracowni (Magdalena Duda-Seifert i Agnieszka Latocha) wzięły aktywny udział w konferencji pt. 'Krajobraz w percepcji społecznej', wygłaszając referat na temat znaczenia krajobrazu
w kształtowaniu tożsamości dolnośląskiej.

 

***

Nasze spacery krajobrazowe z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu znalazły uznanie wśród uczniów i nauczycieli. Dziękujemy Pani Dyrektor za docenienie naszej pracy!  

***

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu w dniu 20.10.207 r. Pracownia Badań Krajobrazu zorganizowała:

 

I. Tematyczne spacery krajobrazowe po Wrocławiu dla młodzieży szkolnej

Spacery zostały przygotowane i poprowadzone przez studentki z Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, we współpracy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi IGRR.
Przygotowano dwie trasy tematyczne (czas trwania ok. 1-1,5 godz.):

  • „Nadodrze – rewitalizacja od podwórza” – tematyka spaceru koncentruje się na kwestii zmian krajobrazu miasta wskutek prowadzonych działań rewitalizacyjnych w dzielnicy Nadodrze (adresowana jest do starszej młodzieży).
  • „Przeczytajmy krajobraz Starego Miasta” – w trakcie spaceru uczestnicy uczą się, jak na podstawie różnorodnych elementów krajobrazu miejskiego można rozszyfrować bogatą historię Wrocławia.

II. Wystawę posterów, prezentujących kierunki badań krajobrazowych prowadzonych w ostatnich latach w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego


Wystawa została otwarta w dniu 20. października 2017 i była prezentowana przez miesiąc w gmachu głównym UWr., w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego.

  

 

***


Nasz udział w organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu znalazł uznanie w oczach Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Dziękujemy!

 

***

W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, które w roku 2017 odbyły się pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” Pracownia Badań Krajobrazu zorganizowała w dniu 9. września grę miejską po Wrocławiu  pt. „HISTORIA ZAPISANA W KRAJOBRAZIE”

 
Ponad 30 uczestników gry wcieliło się w detektywów, którzy na podstawie śladów historii zapisanych w krajobrazie miasta rozszyfrowywali dzieje Wrocławia i jego różnorodną, wielokulturową przeszłość.
Uczestnicy gry w trakcie kilku godzin przemierzyli Stare Miasto i jego najbliższe otoczenie, a rozwiązując kolejne zadania i zagadki, odkrywali mniej znane miejsca i obiekty związane zarówno z przestrzennym rozwojem Wrocławia, jak i ważnymi wydarzeniami w jego historii.

 
Zespół organizacyjny pracował w składzie: Magdalena Duda-Seifert, Anna Grochowska, Agnieszka Latocha, Hanna Ojrzyńska, Wojciech Jurkowski, Krzysztof Kołodziejczyk, Mateusz Smolarski oraz przedstawiciele Koła Naukowych Studentów Geografii (Martyna Grzymajło, Katarzyna Więckiewicz, Marta Wusaty, Paweł Świdziński, Bartosz Trepka).


Więcej o Europejskich Dniach Dziedzictwa:
http://edd.nid.pl/

http://www.muzeumetnograficzne.pl/index.php?section=edd&page=edd

 

***


W dniach 2-7.04.2017 w IGRR gościł dr Zdenĕk Kučera z Uniwersytetu Karola w Pradze.  Można było wysłuchać jego trzech wykładów, dotyczących różnych aspektów zagadnień krajobrazowych:

  • Historical and cultural geography in Czechia: its past, present and future
  • Landscape as a cultural symbol and its connection to regional image and identity
  • Cultural landscape transformations and settlement desertion: the case of the Czech borderlands

Członkowie Zespołu PBK mieli również okazję spotkać się ze Zdenkiem w celu przedyskutowania planów realizacji wspólnego, transgranicznego projektu odnośnie krajobrazu kulturowego pogranicza polsko-czeskiego.