Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Pracownia Badań Krajobrazu

Aktualności

Dnia 20. Października 2000 r. ustanowiona została Europejska Konwencja Krajobrazowa, którą Polska ratyfikowała w 2004 r. W bieżącym roku Rada Europy ogłosiła 20. października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu, pragnąc tym samym zwrócić większą uwagę społeczeństwa na problem ochrony i kształtowania przestrzeni wokół nas.

 


Włączając się w międzynarodowe obchody, Pracownia Badań Krajobrazu organizuje w tym dniu:

I. Tematyczne spacery krajobrazowe po Wrocławiu dla młodzieży szkolnej


Spacery zostały przygotowane i będą prowadzone przez studentów Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, we współpracy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi IGRR.
Proponowane są dwie trasy tematyczne:

  • „Nadodrze – rewitalizacja od podwórza” – tematyka spaceru będzie się koncentrować na kwestii zmian krajobrazu miasta wskutek prowadzonych działań rewitalizacyjnych w dzielnicy Nadodrze (adresowana jest do starszej młodzieży).
  • „Przeczytajmy krajobraz Starego Miasta” – w trakcie spaceru uczestnicy dowiedzą się, jak na podstawie różnorodnych elementów krajobrazu miejskiego można rozszyfrować bogatą historię Wrocławia.

Przewidywany czas trwania spacerów – ok. 1-1,5 godz.  
Uczestnictwo w spacerach jest nieodpłatne.
Nauczycieli zainteresowanych udziałem uczniów w spacerach krajobrazowych prosimy o zgłaszanie grup do dnia 12. października br. na adres mailowy: anna.grochowska@uwr.edu.pl


W zgłoszeniu prosimy podać liczbę chętnych osób z danej grupy, przedział wiekowy oraz wybór tematu spaceru (1 lub 2). Ilość miejsc jest ograniczona – o udziale w spacerach zadecyduje kolejność zgłoszeń. Spacery odbędą się w piątek, 20. października, natomiast godzina rozpoczęcia spaceru – do ustalenia bezpośrednio z daną grupą.

II. Wystawę posterów, prezentujących kierunki badań krajobrazowych prowadzonych w ostatnich latach w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego


Wystawa otwarta zostanie w dniu 20. października br. Postery będą wystawione w gmachu głównym UWr., na korytarzu w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego (III piętro).

 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w obchody Międzynarodowego Dnia Krajobrazu!

 


Nasz udział w organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu znalazł uznanie w oczach Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Dziękujemy!