Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Pracownia Badań Krajobrazu

Aktualności

Dnia 20. Października 2000 r. ustanowiona została Europejska Konwencja Krajobrazowa, którą Polska ratyfikowała w 2004 r. W 2017 roku Rada Europy ogłosiła 20. października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu, pragnąc tym samym zwrócić większą uwagę społeczeństwa na problem ochrony i kształtowania przestrzeni wokół nas. W bieżącym roku obchody odbywają się pod hasłem 'Usługi krajobrazowe'.

 

 Włączając się w międzynarodowe obchody, Pracownia Badań Krajobrazu organizuje w dniu 19.10.2018 tematyczne spacery krajobrazowe po Wrocławiu dla młodzieży szkolnej pt.  'Przeczytajmy krajobraz Starego Miasta” 

W trakcie spaceru uczestnicy dowiedzą się, jak na podstawie różnorodnych elementów krajobrazu miejskiego można rozszyfrować bogatą historię Wrocławia. 

Przewidywany czas trwania spacerów – ok. 1-1,5 godz.  
Uczestnictwo w spacerach jest nieodpłatne